xxxxxxx

Kapsalon is niet alleen efficiënt handen getalenteerde kapper, scharen, borstels, drogers en andere kappers accessoires. Kapsalon is ook functioneel, praktisch en goed gemaakte meubels Kappers zoals stoelen en autowasstraten, consoles, meubelen voor de openbare ruimte en de receptie, helpers, krukken. Mooie inrichting plant is een uitnodiging om het interieur en de grote belofte van de dienst. Het is de moeite waard om je tijd te investeren, het kiezen van dergelijke apparatuur die het best de aard van onze dienstverlening en markeer Rackets stylisten.
Hoe het inwendige van de kapsalon regelen? De inrichting van de salon moet in de eerste consequent zijn. Individuele meubels moeten harmoniseren met elkaar en vullen elkaar perfect aan. Console retro en modern sofa voor het wachten? Op het eerste gezicht, dat een dergelijk verband niet kon dragen met hen geen goed.

 


Algemene vragen of klachten

Heb je vragen of klachten, dan kun je ons per e-mail of telefonisch bereiken. Telefoon: 010-2371521 of 0633625350 (maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur) E-mail: info@panda4beauty.nl


Annuleren

  • Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos;
  • Let op: Op maat gemaakte goederen kunnen niet meer geannuleerd worden nadat je van ons een bevestiging van je bestelling hebt ontvangen. 
  • Annuleert je de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het verzending bij bezorging te weigeren. Indien VOF Charisma reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Wat als ik het product toch niet wil? 

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld per email, via het retourformulier op de website of telefonisch. Stuur daarna het product op jouw kosten terug naar het adres dat wij bij de bezorging daarvoor hebben opgegeven, of breng het terug naar één van onze woonwarenhuizen. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd, kan je het tegen betaling door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?” (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.). 

Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat: 

  • het niet gaat om een op maat gemaakte product;
  • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
  • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), zichtbaar gebruikt is;
  • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of toont.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden. 

 

Verkeerde levering?

Heeft u een verkeerde levering ontvangen, neemt dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer:  010-2371521 of 0633625350. 

Een defect product binnen de garantie periode?

 

Garantie

1. Elk product met enkele uitzonderingen voor bepaalde onderdelen is gegarandeerd. Door de natuurlijke verbruik van goederen, zijn ze niet onder de garantie.

2. Als de goederen hebben geen een aparte garantiebewijs van fabrikant dan garantiebewijs is een verkoop document.

3. Garantiekaart moet volledig en duidelijk gevuld zonder verwijderingen en wijzigingen.

4. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De garantie op de hydraulische kolom relevant is;
- Kolom 6, W, Y - 60 maanden
- Kolom X - 12 maanden

5. De garantie geldt alleen voor defecten die voortvloeien uit oorzaken die inherent zijn aan het verkochte onderdeel.

6. De klant is vereist binnen 7 dagen na het begin van de schade aan de Garant van dit feit schriftelijk aan VOF Charisma of met e-mail: info@panda4beauty.nl

7. De klant is verplicht mee te werken met de Garant bij het bepalen van de storing en de omstandigheden welke ontstaan ervan, alsook in staat stellen de uitvoering van werken in verband met de verwijdering.

8. Bij oproeping van gebreken, moeten worden bepaald type apparaat, de datum en het nummer van de factuur.

9. De voorwaarde voor het accepteren van klachten over mechanische beschadiging, gebrek aan goederen tijdens transport is om te schrijven met de koerier een transport schadeprotocol.

10. Gekochte goederen eisen reiniging en onderhoud door middel aangepast aan de oppervlakte. Bijzondere aandacht moet worden genomen bij het schoonmaken en onderhouden van gestoffeerde oppervlakken en kunststof.

11. Schade ontstaat door externe oorzaken niet worden gedekt door de garantie, zoals mechanische verwondingen, vervuiling, overstromingen, atmosferische verschijnselen, onjuiste installatie of onderhoud, evenals de exploitatie onverenigbaar is met de bestemming. Vlekken gevormd op de lichtgekleurde bekleding is niet onderworpen aan de klacht te wijten aan de natuurlijke neiging om hun vorming .. De garantie geldt niet voor het geval bij reparaties door onbevoegden.

12. Bij cosmetische apparatuur, is de klant gehouden om originele onderdelen gebruiken om defecten te voorkomen.

13. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van niet-originele onderdelen.

14. De garant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van pieken in het elektrische netwerk (het is aan te raden om de rails te stabiliseren spanning te gebruiken), maar ook als gevolg van gebeurtenissen zoals overstromingen, brand of andere natuurrampen.

15. Een defect van het product zal niet worden beschouwd als:
- Verschillen in de hardheid van de afzonderlijke componenten van het product bekleding vanwege hun verschillende afmetingen en -voorwaarden omvat bouwoplossingen,
- Toegestane variaties in de textuur en de schaduw van de bekledingsmaterialen, als gevolg van verschillen in batches
- Verandert natuurlijk tijdens het bedrijf - verschillen en rimpels elementen zetels, armsteunen en rugleuningen,
- De toegestane afwijkingen in de kleuren gelakt hout en multiplex-elementen. Hout als een natuurlijk materiaal is gevarieerd tinten hangt vooral zijn natuurlijke habitat omstandigheden,
- Zichtbare mergstralen van hout als onderdeel van zijn anatomie.

16. Schade aan de apparatuur als gevolg van het gebruik van het apparaat door onbevoegde personen (niet opgeleid) vallen niet onder de garantie.

17. Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat er een defect in het product, zullen ze kosteloos worden verwijderd binnen 14 dagen na de datum van erkenning door Panda Sp. z o. o. de geldigheid van de garantie. Indien echter, zou de oplossing zijn om reserveonderdelen naar gespecialiseerde diensten te brengen, deze termijn kan worden verlengd met nog eens 30 werkdagen.

18. In het geval van defect in garantieperiode producten tot 30 kg en kappersstoelen, is de opdrachtgever verplicht om het product te leveren aan het verkooppunt. Andere producten worden hersteld op de plaats van gebruik. Defecte producten moeten in de originele verpakking worden verzonden of andere naar behoren te beschermen tegen beschadiging.

U heeft 1 of 2 jaar fabrieksgarantie op alle meubilair en elektrische producten, afhankelijk van de fabrikant, onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Deze fabrieksgarantie garandeert het vervangen of repareren van het product, of een onderdeel ervan en geldt naast de wettelijke rechten. De wettelijke garantie bepaald dat u als consument ten allen tijde recht heeft op een goed product. Indien reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant. Reparatie duurt in de regel 2 - 3 weken. Wij sturen u het product toe zodra het gerepareerd is. Wij stellen u op de hoogte zodra wij het gerepareerde product retour hebben ontvangen van de fabrikant.

Stuur het defecte product retour met een kopie van je factuur. U bent zelf aansprakelijk voor de retourzending, daarom raden we aan om het pakket te verzekeren en voldoende te frankeren. Uw klacht wordt binnen drie dagen na ontvangst in behandeling genomen.


Retourneren

Koper heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn gepersonaliseerde producten/maatwerk. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden. De verzendkosten en kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Na ontbinding zal VOF Charisma het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugstorten op je rekening.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan VOF Charisma kenbaar te worden gemaakt met dit formulier voor herroeping, welke moet u downloaden, infullen en opsturen met e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. 

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit buitenland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. 
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan VOF Charisma heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. 

Stuur het product retour met een kopie van je aankoopfactuur naar:


VOF Charisma 
Schermlaan 47-49
3021 KJ Rotterdam
tel: 010-2371521
mobil: 0633 625 350
e-mail: info@panda4beauty

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je in één van onze woonwarenhuizen hebt gekocht. 

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in onze catalogi, de brochures, op de website of in de uitgebreide garantiefolders. 

Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat. 

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling: 
• je de originele kassabon of getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien; 
• je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een bekleding door zonlicht of vochtig worden doordat de ruimte te vochtig is, beschadiging doordat het is aangestoten door een ander voorwerp; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product; 
• de garantietermijnen niet gelden voor producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht.

Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in de garantiefolders. 

Wat is de garantieprocedure?
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. 

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken. 

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en je moet het product dan aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product. 

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt de bovenstaande procedure. 

 

 

WASUNIT

 

 

DAMES KAPPERSSTOEL

 

 

HEREN KAPPERSSTOEL

 

 

KINDEREN KAPPERSSTOEL

 

 

KAPPERSKRUK

 

 

KAPTAFEL

 

 

VOETSTEUN

 

 

WACHTRUIMTE

 

 

HELPERS

 

 

TAFELS

 

 

BALIE

 

 

VERKOOPKAST

 

 

APPARATUUR

 

 

ACCESSORIES

 

 

 

Showroom bezoekadres (alleen op afspraak)  

Techniekweg 6, 4143HV Leerdam

Tel: 0345786671

Mob: 0633625350

info@panda4beauty.nl

Klik op de foto en bezoek onze showroom online - 360°.

 

 

Offerte met korting?

Het is natuurlijk mogelijk om uw eigen set samen te stellen. U heeft de keuze uit alle meubels en apparatuur. Stel uw eigen set samen en vraag naar onze actieprijs! 

Vraag nu een offerte aan!

Bekijk onze online PDF catalogus, en ontdekt veel nieuwe mogelijkheden!

          

© 2014 - 2023 Panda 4 Beauty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel